Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

ev media-logo

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου με 44 θέματα

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

2.    Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

3.    Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

4.    Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ -ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

5.    Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»-τροποποίηση της αρ.55/2019 Α.Δ.Σ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

7.    Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Κτημενίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

8.    Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

9.    Αίτηση παράτασης χρόνου τροποποίησης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

10.  Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)

11.  Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

12.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

13.  Λήψη απόφασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

14.  Διάθεση λεωφορείου ΑΜΕΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

15.  Συνδιοργάνωση Αθλητικής Βιωματικής Δράσης με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Αθλητικό Σύλλογο Καρπενήσι 2002 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

16.  Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

17.  Λήψη απόφασης  για διάθεση θέσεων  Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

18.  Έκτακτη επιχορήγηση των  Ενιαίων Σχολικών   Επιτροπών  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

19.  Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

20.  Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

21.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)

22.  Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

23.  Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της  εργασίας:  Καθαρισμού οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2019, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

24.  Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών κτιρίων του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

25.  Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

26.  Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1. Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και 2. Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

27.  Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της Eurobank Εργασίας A.E.  και μεταφορά υπολοίπου στον κεντρικό λογαριασμό του δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

28.  Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην  Περιοχή Αγίων Ευρυτάνων, στην Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

29.  Τροποποίηση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά παραχώρηση δικαιώματος τάφου) - εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία

30.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων στοιχείων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

31.  Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

32.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Βονόρτας Κων/νος ΕΔΕ

33.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών  Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Μαντζιούτας Βασίλειος 

34.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ» ανάδοχος: Κατόπης Ανδρέας

35.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καταβόθρας», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης

36.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

37.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος

38.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», ανάδοχος: Σταμούλης Νικόλαος

39.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», ανάδοχος: Χαντζόπουλος Γεώργιος

40.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης σχεδίου πόλεως»

41.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμού «Ασπρούδια» στην Τ.Κ. Καρίτσας», ανάδοχος: Αθανασιάδης Βασίλειος

42.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου»  στο Δήμο Καρπενησίου

43.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών  Δήμου Καρπενησίου»

44.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ»

 

 

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

                                                                    

                           Κλεομένης Λάππας