Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Εργασίες βελτίωσης υποδομών με 19.000 ευρώ σε Καλεσμένο και Παπαρούσι

Προϋπολογισμό ύψους 19.000 ευρώ έχει το νέο έργο που προκήρυξε ο δήμος Καρπενησίου και αφορά τη βελτίωση υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες Καλεσμένου και Παπαρουσίου.pinakida-dimotika-erga

Πρόκειται για έργο που θα χρηματοδοτηθεί με ισόποση πίστωση από τη ΣΑΤΑ του δήμου και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής επέμβασης των έργων. Ειδικότερα:

Τι θα γίνει

Όσον αφορά την Τ.Κ. Παπαρουσίου, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμων στα νότια της πλατείας στο Ανατολικό Παπαρούσι και πλησίον οικίας Κουφαλιώτη, ανακατασκευή σκάλας σε κοινόχρηστο χώρο προς οικία Ντάνα, εργασίες επισκευής στη δεξαμενή ύδρευσης, κατασκευή στεγάστρου στην πέτρινη βρύση στο Δυτικό Παπαρούσι, τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου προς Νεκροταφείο Δυτ. Παπαρουσίου κ.α.

Στην Τοπική Κοινότητα Καλεσμένου αναμένεται να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις βελτίωσης στον δρόμο από οικία Χρήστου Στραγαλινού προς οικία Παναγιώτη Γυφτοβράκη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το πρωί.