Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Μόνιμο δικηγόρο ζητά ο δήμος Καρπενησίου. Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη ενός επιστημονικού συνεργάτη προχωρά ο δήμος Καρπενησίου και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, στο γραφείο του δημάρχου

dimarxeio neo501

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα, οι υποψήφιοι, μεταξύ άλλων, πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νομικής Σχολής, άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και αποδεδειγμένη απασχόληση, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρόσληψη του εν λόγω συνεργάτη ως νομικού συμβούλου είναι αναγκαία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην προκήρυξη, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών που συνεπάγεται η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Ακόμη, η συσταθείσα Νομική Υπηρεσία του δήμου δεν έχει στελεχωθεί, εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρόσληψη δικηγόρου υπάγεται στην αναστολή προσλήψεων και, αφετέρου, διότι, ο δήμος δεν απασχολούσε κατά το παρελθόν και δεν απασχολεί μέχρι και σήμερα Νομικό Σύμβουλο ή δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής για τη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεών του.