Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Βιομάζα στη Φουρνά. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επενδύουν στην Ευρυτανία. Έλαβαν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εργοστάσιο 4,9MW

Η μεγάλη επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια βιομάζας ισχύος 4,9 MW. Η καύσιμη πρώτη ύλη βιομάζας θα προέρχεται από κλαδέματα και δασικά υπολείμματα και αναμένεται να δώσει πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή.

fourna-biomaza1

 

Στις 22 Μαΐου 2014 εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ανακοινώθηκε χθες, Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας. Η άδεια εκδόθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." που αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.". Σύμφωνα με την απόφαση τα κονδύλια της επένδυσης θα εξασφαλιστούν 100% από την μητρική εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." μέσω ιδίων κεφαλαίων.

"Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από σταθμό καύσης βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 4,99MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,99 MW, στη θέση "Φουρνά", Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, Δήμου Καρπενησίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕ με αρ. 284/2014 και ημερομηνία έκδοσης 22 Μαΐου 2014.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχει καμία σχέση με τα αιολικά πάρκα όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πρακτική κάθε εργοστάσιο βιομάζας απαιτεί και πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως για τη συλλογή της πρώτης ύλης, όπου στην περίπτωση της Φουρνάς θα προέρχεται από "κλαδέματα και δασικά υπολείμματα", σύμφωνα με την απόφαση.

"Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 22α Μαΐου 2014, σύμφωνα με το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου αυτής, με τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, και τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, κρίθηκε ότι η εν λόγω αίτηση πληροί τα κριτήρια του νόμου", αναφέρεται στην απόφαση.

Η άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών, ενώ η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 25 χρόνια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. Η εταιρεία οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ η περίοδος ενστάσεων λήγει στις 22 Ιουνίου 2014.

Τρία (3) εργοστάσια τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Το εργοστάσιο βιομάζας στη Φουρνά δεν είναι το μοναδικό για την εταιρεία. Επενδύσεις σε εργοστάσια βιομάζας θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΕΛΠΕ σε άλλους δύο νομούς, την Πέλλα και την Καβάλα.

Ειδικότερα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, έλαβε συνολικά τρεις άδειες για μονάδες ισχύος 4,99 MW η καθεμία που θα θεμελιωθούν στους δήμους Πέλλας (θέση «Παλιά Καρυώτισσα»), Καρπενησίου (στη θέση «Φουρνά») και στη Βιομηχανική Περιοχή της Καβάλας. Ως καύσιμη ύλη θα χρησιμοποιούν αγροτικά υπολείμματα καλλιεργειών καλαμποκιού, σιτηρών, βαμβακιού, κλαδέματα και δασικά υπολείμματα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 10,5 MW σε ακίνητα που ανήκουν στον Όμιλο.

Επίσης, αναπτύσσει 2 μονάδες βιομάζας 4,7 MW και 5 MW. Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW Φωτοβολταϊκά, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.