Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Υδροηλεκτρικό στον Αχελώο. Ισχύος 60MW, στην περιοχή των Αγράφων Στα 1.350 τετραγωνικά χιλιόμετρα η λεκάνη απορροής του έργου

Την τροποποίηση του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου της ΤΕΡΝΑ ενέκρινε τον Ιούνιο η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) Ενέργειας - Η ΤΕΡΝΑ έχει καταθέσει πρόταση για συνολικά 8 υδροηλεκτρικά ισχύος 1.400 MW. Αναφέρεται σαν ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα ιδιωτών στην Ελλάδα.

ydroilektriko-axeloos1

Η ΤΕΡΝΑ ζήτησε την τροποποίηση των υπ’αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.031/3340/28.09.2001 και Δ6/Φ20.122/6378/19.01.2007 αποφάσεων, με τις οποίες χορηγήθηκε στην εταιρεία "ΤΕΡΝΑ Α.Ε." άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 60 MW στη θέση «Αυλάκι» του ποταμού Αχελώου στους νομούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας.

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΔ-0139 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 83,6 MW στη θέση «Αυλάκι» του Αχελώου στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Καρδίτσας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», αποφάσισε στις 4 Ιουνίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Την τροποποίηση υπογράφει ο πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Βασιλάκος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Η τροποποίηση της απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης επιφέρει αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υδροηλεκτρικού έργου. Η λεκάνη απορροής του μέσου ρου του Αχελώου στη θέση Αυλάκι ανέρχεται στα 1.349 τ. χλμ, με μέση παροχή λεκάνης (από μετρήσεις μέχρι το 2005) τα 51,7 κυβ. μ/δευτ.

Όσον αφορά το φράγμα, πρόκειται για κατασκευή τύπου αμμοχάλικο ποταμού με αδιαπερατό αργιλικό πυρήνα ή ισχνό σκυρόδεμα, μέγιστου ύψους περίπου 102 μέτρων, υψόμετρο στέψης 392μ., μήκος στέψης 388μ. και πλάτος 10μ.

Οι σήραγγες εκτροπής θα είναι επενδεδυμένες με οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάμετρο 11μ., μήκος 649μ., και ικανότητα παροχής 2790 κ.β/δευτ. εισροή. Η σήραγγα προσαγωγής θα είναι διαμέτρου από 5,5 μέχρι 7 μέτρα και μήκους 504 μέτρων.

Ο κύριος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του έργου θα αποτελείται από δύο στρόβιλους ισχύος 35,3 MW έκαστος και έναν στρόβιλο 13 MW, καθώς και τρεις σύγχρονες γεννήτριες ονομαστικής τάσης 15.75 kV. Όσον αφορά στο δομικό μέρος του υδροηλεκτρικού σταθμού, πρόκειται για κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 80x35 μέτρα.

Ο υποσταθμός των 150 kVA, τέλος, θα είναι υπαίθριος περιφραγμένος χώρος με τρεις κύριους μετασχηματιστές τριφασικούς, υπαίθριου τύπου, ελαιόψυκτους και δύο βοηθητικούς μετασχηματιστές ισχύος 1250 kVA, 15.750,4 kV και εφεδρικά ένας επιπρόσθετος Μ/Σ υπηρεσίας σταθμού 1250 kVA, 20/0,4 kV για την περίπτωση θέσης εκτός λειτουργίας των μονάδων.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά, η εν λόγω άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διατηρείται σε ισχύ ως έχει, ενώ η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Μεγάλα υδροηλεκτρικά

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του διαδικτύου "... αιτήσεις για τρία ακόμη μεγάλα υδροηλεκτρικά στον Αχελώο, συνολικής ισχύος 953 MW, κατατέθηκαν στη ΡΑΕ από τον Απρίλιο του 2010.  Τα δύο από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ: "Μπαμπαλιο (Ποσειδών Ι)" 380 MW στον δήμο Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας και "Σαργιαδα (Ποσειδών ΙΙ)" 382 MW στον δήμο Παρακαμπυλίων Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το τρίτο από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: "Ράχη Παλαιοχωρίου" 191.2 MW στους δήμους Ινάχου και Στράτου Αιτωλοακαρνανίας".