Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Προσοχή στα γεωργικά φάρμακα. Οδηγίες χρήσης εξέδωσε η Νομαρχία Ευρυτανίας

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας και στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού για το ν. 4036/2012 “διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τις τροποποιήσεις αυτού (ν. 4152/2013, ν.4235/2014)", δίνονται οι εξής διευκρινιστικές  οδηγίες για τη χρήση και το εμπόριό τους:

nomarxia-kthrioo

-Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από νόμιμα ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα.

-Η επιλογή και η εφαρμογή των σκευασμάτων να γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια, τον ζωικό εχθρό, το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια λαμβάνοντας υπόψη τους κώδικες ορθής γεωργικής.

-Βασικός στόχος της νομοθεσίας (Εθνικής και Κοινοτικής ) είναι η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ιδίως σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες οξείες και χρόνιες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους οργανισμούς και το περιβάλλον, καθώς επίσης και για την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα.

-Παρακλήσεις της κείμενης Νομοθεσίας και παραβάσεις σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων επιφέρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

-Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέγεται εγκεκριμένο γεωργικό φάρμακο που να αναγράφει στην ετικέτα τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας, την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί, τον σκοπό χρήσης, οδηγίες χρήσης, τη συνιστώμενη δοσολογία και τις απαραίτητες προφυλάξεις.

-Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

"H μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων σημαίνει με απόλυτη βεβαιότητα ότι πρόκειται για παράνομο μη εγκεκριμένο γεωργικό φάρμακο. Η κατοχή του, η διακίνησή του ή η χρήση του τιμωρείται με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και απώλεια κοινοτικών επιδοτήσεων.", αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Κατά την εφαρμογή οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να ελέγχουν την ορθή λειτουργία των μέσων εφαρμογής και να φορούν τα μέσα ατομικής προστασίας που αναγράφονται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου.

Να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατάλληλα και καθαρά μέσα ατομικής προστασίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται στις κατ' ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων από περιοχές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ή από το ευρύ κοινό όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Οι κατ' ελάχιστον αποστάσεις, ορίζονται σύμφωνα με την Κ. Υ. A. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β 1883).

Επικίνδυνα τα γεωργικά φάρμακα

Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν χημικές ουσίες με επικινδυνότητα ως προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται γνώσεις βασικών θεμάτων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση στα γεωργικά φάρμακα, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να γίνει μέσω του δέρματος (αποτελεί τον συνήθη τρόπο έκθεσης) ή των ματιών ή μέσω της αναπνευστικής οδού ή μέσω κατάποσης.

Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να παρουσιάσουν ο επαγγελματίας χρήστης του γεωργικού φαρμάκου, όταν δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που αναγράφονται επί της ετικέτας του, εργαζόμενοι στον χώρο που γίνεται η εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου ή ακόμη και διερχόμενοι που έρχονται σε επαφή με μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Τα συμπτώματα δηλητηρίασης ποικίλλουν και μπορούν να εξελιχθούν σε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, αν δεν λαμβάνονται άμεσα βασικά μέτρα.

Τα ακριβή μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, αναγράφονται λεπτομερειακά στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου. Εφόσον απαιτείται, καλούμε αμέσως ιατρική βοήθεια και ενημερώνουμε για τα αναγραφόμενα επί της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι 210-77.93.777.

Σε όλα τα γεωργικά φάρμακα αναφέρεται στην ετικέτα ή τη συσκευασία τους η ένδειξη "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ" συνοδευόμενη από συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. ημέρες) ανά καλλιέργεια. Η συγκεκριμένη ένδειξη δεν πρέπει ΠΟΤΕ να παραβιάζεται, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, από την εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου προκαλούνται ανεπίτρεπτες συγκεντρώσεις στο τελικό προϊόν που συγκομίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και θεμάτων Φυτοπροστασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας (Δ. Ζωγράφου 1 Καρπενήσι) ή να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο Γεωπόνο κ. Μπογιαντζή Ιωάννη στο τηλέφωνο 22370-80257.