Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

ev media-logo

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ. Ξεκίνησε η αναβληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου - Διαβάστε την ανακοίνωση του δήμου

dimotiko-simboulio-karpen11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ

Η  1η Τακτική  συνεδρίαση  του Δημοτικού συμβουλίου  και η 2η Ειδική συνεδρίαση που θα γινόταν σήμερα Τετάρτη 20  Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17.00μμ και 21.00μμ αντίστοιχα, στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου αναβάλλεται για τον λόγο ότι υπάρχει έντονη  κακοκαιρία στο Δήμο μας και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι συντονίζουν το έργο της πολιτικής προστασίας  και δεν θα μπορούν να παραβρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του κανονισμού του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΣ.49/2011).
1. «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί   στους συμβούλους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.» 

Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22-1-2016  την ίδια ώρα 17.00μμ και 21.00μμ στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.