Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Άρθρο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ανεμώνη» με αφορμή τον σημερινό εορτασμό

amea-3-dekembriou

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Από τότε μέχρι και σήμερα, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα Άτομα Με Αναπηρία. Το 2007 αποφασίστηκε η αλλαγή του όρου «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» σε «Άτομα με Αναπηρία» και ο νέος όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008. Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς αλλά και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πλήρη και ισότιμη συμμετοχή σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής.

Ο όρος «αναπηρία» αναφέρεται σε κάθε πνευματική ή σωματική δυσκολία, η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητές του και να ενταχθεί στην κοινωνία. Γενικά αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ). Είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ή περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι άτομα με αναπηρία. Πιθανότατα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες. Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με εμπόδια σε κάθε τομέα της ζωής τους όσο και με τη συναισθηματική επιβάρυνση που επιφέρει ο καθημερινός τους αγώνας για επιβίωση και ευημερία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν τον στιγματισμό, τις διακρίσεις, την έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, τη δυσκολία στην εύρεση εργασίας, τη μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες κ.α..

Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία είναι να ακούσουμε προσεχτικά αυτά που έχουν να μας πουν για τις δυσκολίες τους, για τις προσδοκίες τους και τα όνειρα τους. Στόχος θα πρέπει να είναι να δώσουμε στα ΑμεΑ, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά και πρακτικά την ευκαιρία για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία (...).

 

Μαρία Κλέσιορα

Ψυχολόγος του  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ανεμώνη»