Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

ev media-logo

Μηχάνημα έργου με κόστος 118.000 ευρώ, αγοράζει ο δήμος Καρπενησίου. Μια προσφορά κατατέθηκε στον σχετικό διαγωνισμό

Την Τρίτη 13/2/2018, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Καρπενησίου, ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός σημαντικού μηχανήματος έργου του δήμου Καρπενησίου με προϋπολογισμό 117.924 ευρώ.bobcat-arxeio-karpenisi1

 

Η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε στις 18 Ιανουαρίου. Μοναδική προσφορά στον διαγωνισμό κατέθεσε η επιχείρηση “ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕ”, η οποία και προμηθεύει τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Το προσφερόμενο μηχάνημα είναι κατασκευής της εταιρείας BOBCAT, μοντέλο Α770.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνά και: “Εγκρίνει το από 18-1-2018, 1ο πρακτικό της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα "Προμήθεια ενός μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου" προϋπολογισμού 117.924,00 ευρώ, (δ...) Εγκρίνει την προσφορά που κατέθεσε η επιχείρηση. (...) Εγκρίνει τον πίνακα βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς των κριτηρίων που προέκυψε από την τελική βαθμολογία της προσφοράς”.

Σύμφωνα με την απόφαση, αφού εγκρίθηκαν όλες οι προδιαγραφές τόσο του μηχανήματος, όσο και της εταιρείας, ο διαγωνισμός προχωρά στο επόμενο στάδιο που  είναι το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.