Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: Προσλαμβάνει ένα άτομο για τη στελέχωση των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών. Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018, με σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του, προχωρά ο δήμος Καρπενησίου.

paidikos-stathmos-karpenisiou1

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2017-2018, αναμένεται να προσληφθεί ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, το οποίο θα απασχοληθεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου Καρπενησίου, μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2018.

Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη που εκδόθηκε και δημοσιεύεται σε σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων» που κυκλοφορούν. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Φ. Φουρλιά, στο τηλέφωνο 22373 50044.