Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Μισά - μισά για το Μουσείο Κορυσχάδων: Η Βουλή των Ελλήνων και η Περιφέρεια χρηματοδοτούν με 141.000 ευρώ την αποκατάσταση ζημιών

Μπορεί να είναι περίεργο, αλλά το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων, υπέστη σοβαρές ζημιές στο κτήριο λόγω υγρασίας. Και αυτό, παρά τα σημαντικά κονδύλια που κόστισε η αποκατάσταση του κτηρίου και η μετατροπή του από Σχολείο σε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.korisxades-ypografes-mouseio1

Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του δήμου Καρπενησίου με τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο: “Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων”, συνολικού προϋπολογισμού 141.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση την οποία θα υπογράψει ο δήμαρχος Καρπενησίου με τους προαναφερόμενους φορείς, 70.500 ευρώ δεσμεύονται από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Τα υπόλοιπα 70.500 ευρώ διατίθενται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με αναμόρφωση και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων".

Για την εκτέλεση του έργου υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του δήμου Καρπενησίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η έγκριση της μελέτης προβλέπεται λόγω του γεγονότος ότι το κτήριο του Μουσείου είναι χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως "Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο".

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, θα εκτελεστούν επισκευαστικές εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση βλαβών από υγρασία σε δομικά και οικοδομικά στοιχεία του μνημείου.

Μεταξύ άλλων, θα γίνει καθαρισμός και απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και αποκατάσταση με επισκευαστικά τσιμεντοειδή κονιάματα σε όλα τα προσβαλλόμενα από υγρασία τμήματα.korisxades-mouseio-arxeio1

Τα κεραμίδια της πρώτης σειράς στη στέγη θα αντικατασταθούν αφού πρώτα στρωθεί τσιμέντο, το κτήριο όπου απαιτείται θα στεγανοποιηθεί, θα αντικατασταθούν υδρορροές ενώ προβλέπεται η "... απομάκρυνση των διαβρωμένων τμημάτων και αποκατάστασή τους με επισκευαστικά κονιάματα, η χρήση περιμετρικά αυτοκόλλητης βουτιλικής ταινίας στεγανώσεως και η τελική συνολική επικάλυψή τους με απαλειφόμενο κονίαμα για επίτευξη ομοιομορφίας".

Το έργο θα προκηρυχθεί σύντομα από τον δήμο Καρπενησίου. Ενώ την εποπτεία των εργασιών θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και δύο υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας (με τους αναπληρωτές τους) ως μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης.