Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Ξεκίνησε η διαδικτυακή έρευνα "Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό_CitizenTalks"

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (α.μ.κ.ε) CulturePolis διεξάγει μια μεγάλη διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό_CitizenTalks», με στόχο να δώσει τον λόγο στους πολίτες, που αποτελούν την καρδιά των ελληνικών πόλεων. Αντικείμενό της να σκιαγραφήσει το πώς βλέπουν οι πολίτες τους Δήμους, στους οποίους κατοικούν και να ανιχνεύσει τις πολιτιστικές τους ανάγκες.

Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να συμμετάσχουν εδώ.

H CulturePolis σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε διεξαγάγει και την πανελλαδική διαδικτυακή έρευνα για την «Πολιτιστική Στρατηγική των Ελληνικών Πόλεων» μέσω ερωτηματολογίων, που αφορούσε τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και τις προοπτικές κάθε Δήμου, τις ανάγκες του για πολιτιστική ανάπτυξη καθώς και την αυτο-αξιολόγηση της πολιτιστικής στρατηγικής του. 

Στη νέα έρευνα, στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού του πολιτισμού, της συμμετοχικότητας των πολιτών μέσω των νέων τεχνολογιών καθώς και της συνέχειας του ερευνητικού έργου της CulturePolis, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη στήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, η CulturePolis υλοποιεί τη νέα πανελλήνια διαδικτυακή έρευνα «Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό_CitizenTalks».

Ο θεματικός πυλώνας επικεντρώνεται στην πολιτιστική δραστηριότητα των δήμων τους, πώς την κρίνουν οι πολίτες, ποιες πρωτοβουλίες θεωρούν οι πολίτες κατάλληλες για την περιοχή τους αλλά και ποιες ανάγκες έχουν οι ίδιοι στο χώρο του πολιτισμού και πώς εν γένει αντιλαμβάνονται τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τον πολιτισμό στη ζωή τους.

Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων με την παλαιότερη έρευνα της CulturePolis («Πολιτιστική Στρατηγική των Ελληνικών Πόλεων») θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του ποιες είναι οι ανάγκες των πολιτών και εάν αυτές γίνονται αντιληπτές από τους δήμους στους οποίους κατοικούν καθώς και το πώς αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν οι πολίτες τις δραστηριότητες των Δήμων.