Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

ev media-logo

Έρχονται δέκα (10) προσλήψεις στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Αφορά τους τομείς καθαριότητας και φύλαξης, με διετείς συμβάσεις

Ομόφωνη απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του Nοσοκομείου Καρπενησίου για την έκδοση προκήρυξης δέκα (10) θέσεων στους τομείς καθαριότητας και φύλαξης του νοσοκομείου με σύμβαση για δύο χρόνια.nosokomeio-proaulio11

Με προκήρυξη ΣΟΧ θα καλύψει τις ανάγκες του το νοσοκομείο Καρπενησίου στους τομείς της καθαριότητας και της φύλαξης, για τα επόμενα δύο χρόνια. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, μετά την ομόφωνη απόφαση του έλαβε το διοικητικό  συμβούλιο του νοσοκομείου.

Την περασμένη Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, ο πρόεδρος του  νοσοκομείου Καρπενησίου κ. Σταύρος Κουταλιανός, εισηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Καρπενησίου που συνεδρίασε στη 1 το μεσημέρι, την πρόσληψη (10) δέκα συνολικά ατόμων που θα καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου στους τομείς καθαριότητας κα φύλαξης για τα επόμενα δύο χρόνια.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Νοσοκομείου, πρόκειται να εκδοθεί σύντομα η προκήρυξη (ΣΟΧ 1/2018) για τη σύναψη: Επτά (7) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάωρης απασχόλησης, ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, Μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάωρης απασχόλησης ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας - Πλυντών/τριών ρυπαρού ιματισμού και Δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάωρης απασχόλησης ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας. Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων θα είναι έως 24 μήνες

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Προηγήθηκαν δύο ακόμη αποφάσεις που ελήφθησαν ένα μήνα νωρίτερα, την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι οικονομοτεχνικές μελέτες για τη φύλαξη και την καθαριότητα του Νοσοκομείου και καθορίστηκαν οι αμοιβές του προσωπικού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 276/2018,το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος για την υπογραφή επτά (7) συμβάσεων ορισμένου χρόνου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 5ωρης απασχόλησης και μιας (1) σύμβασης ορισμένου χρόνου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 8ωρης απασχόλησης ανέρχεται στα 94.529,76 ευρώ και κατ’ επέκταση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για δύο έτη ανέρχεται στα 189.059,52 ευρώ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 277/2018, το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος με την υπογραφή δύο (2) συμβάσεων ορισμένου χρόνου ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας 8ωρης απασχόλησης θα ανέλθει στα 37.257,84 ευρώ και κατ’ επέκταση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για δύο έτη ανέρχεται στα 74.515,68 ευρώ.