Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Γιατί θα επαναπροκηρυχθούν οι έξι (6) θέσεις Φυλάκων στο Θεραπευτήριο Καρπενησίου. Απορρίφθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις

Πριν λίγους μήνες, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων ν. Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι, είχε ανακοινώσει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων, με πενθήμερη 4ωρη απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του κτηρίου και ασφάλειας των περιθαλπόμενων (80 στον αριθμό) και διάστημα τους 18 μήνες.therapeutirio-eisodos1

Η ΣΟΧ1/2019, ωστόσο, έθετε ως απαιτούμενα προσόντα, την ύπαρξη πτυχίου ή διπλώματος Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών, καθώς και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα της φύλαξης.

Η έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2019 έγινε πριν λίγες εβδομάδες και, όπως διαπιστώνεται, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους όλες -12 στον αριθμό- οι αιτήσεις για τις έξι θέσεις φυλάκων στο Θ.Χ.Π. Αιτία είναι η έλλειψη του απαιτούμενου -βάσει προκήρυξης- βασικού τίτλου σπουδών.

Έτσι, και προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι θέσεις φύλαξης, το Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου συνεδρίασε στις 9 Μαΐου και το 2ο θέμα είχε τίτλο «Έγκριση προκήρυξης-ανακοίνωσης μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ΔΕ προσωπικού ασφαλείας με 4ωρη απασχόληση».

Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων προσωπικού ασφαλείας ΣΟΧ 1/2019 όπου κανείς δεν κατατάσσεται για πρόσληψη και παράλληλα αποφάσισαν να εκδοθεί (αφού αποσταλεί και εγκριθεί από το ΑΣΕΠ) νέα, τροποποιημένη προκήρυξη για τις 6 θέσεις φύλαξης. Η προκήρυξη θα απαιτεί λιγότερα προσόντα ώστε οι θέσεις να καλυφθούν αυτή τη φορά.

Ο χρόνος της επαναπροκήρυξης δεν μπορεί ακόμα να καθοριστεί, εκτιμάται όμως ότι θα γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα αφορά -ξανά- έξι (6) θέσεις με πενθήμερη 4ωρη απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του ΘΠΧ για 18 μήνες. Για τις προσλήψεις θα γίνει δέσμευση  πίστωσης ύψους 84.251,88 ευρώ από τα διαθέσιμα του Θεραπευτηρίου.