Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Επτά υπάλληλοι της ΠΕ Ευρυτανίας κέρδισαν στα δικαστήρια επιδόματα δώρων & αναδρομικά τριών ετών, ποσού 25.000€

nomarxia-eisodos1

Πρωτόδικη απόφαση - «σταθμός», που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Λαμίας και έκανε δεκτή η Π.Ε. Ευρυτανίας, εγκαταλείποντας κάθε άλλη δικαστική προσπάθεια ανάκλησης της συγκεκριμένης απόφασης, δικαιώνει επτά (7) υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) της ΠΕ Ευρυτανίας και τους καταβάλλονται αναδρομικά δώρα που είχαν περικοπεί με μνημονιακούς νόμους.

Συγκεκριμένα, η Π.Ε. Ευρυτανίας έκανε δεκτή την υπ. αριθμ 304/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η με αριθμ. κατάθεσης 895/2018 αγωγή που άσκησαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι διεκδικώντας την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας ετών 2016, 2017 και 2018, τα οποία είχαν περικοπεί.

Η απόφαση που υπέγραψε ο  αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός στις 30/08/2019 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: "Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 25,000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή δαπάνης για την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας ετών 2016-2017-2018, τα οποία είχαν περικοπεί, σε επτά (7) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ της Π. Ε. Ευρυτανίας, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης".