Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

ΔΙΕΚ Καρπενησίου: 43 μαθητές στις νέες ειδικότητες Κομμωτικής και Τεχνικού Θερμικών Εγκαταστάσεων (ονόματα)

από την έντυπη έκδοση

"Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης" και "Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων - Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρέλαιου & Φυσικού Αερίου": αυτές είναι οι δύο νέες ειδικότητες του ΔΙΕΚ Καρπενησίου, που συστάθηκαν με βάση το ενδιαφέρον και τον αριθμό αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών.iek-mathima-arxeio

Στις δύο ειδικότητες θα λάβουν εκπαίδευση συνολικά σαράντα τρία (43) άτομα, ενώ, θυμίζουμε πως συνεχίζουν στο Γ’ εξάμηνο οι ειδικότητες: Τεχνικός μελισσοκομίας και διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ (περίπου 45 άτομα). Θα απασχοληθούν 20 και πλέον εκπαιδευτές.

Τα ονόματα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών συγκέντρωσε η Κομμωτική· τα μαθήματα της νέας ειδικότητας θα παρακολουθήσουν συνολικά 25 άτομα -στην πλειοψηφία τους γυναίκες.

Οι επιτυχόντες στην ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» είναι οι εξής: Georgiana Chelaru, Κων/νος Β. Γερονίκος, Άννα Α. Ελεζάι, Αρτένισα Α. Ελεζάι, Μαρία Α. Ελεζάι, Αθανασία Ε. Ζαλαώρα, Ουρανία Π. Ζαχαράκη, Παναγιώτης-Λάμπρος Ε. Ιωάννου, Θεοδώρα Αθ. Κουτσογιάννη, Μαρία Π. Κουρκουβή, Δήμητρα Χ. Λέντζου, Παναγιώτης Θ. Μάλλιος, Στυλιανή Ν. Μπαλωμένου, Βασιλική Γ. Μπέσσα, Αφροδίτη Χ. Μπούσιου, Σοφία Ι. Νιαβή, Αλίκη Χ. Ντρίβα, Δημήτρης Χ. Παπαναστασίου, Βασιλική Β. Πρασσά, Σοφία Ν. Σκουδριανου, Μαρία Ν. Σπυράκη, Μαρία-Ιουλία Α. Σταμούλη, Βασιλική Σ. Σύρου, Δημήτρης Π. Τελώνης, Κατερίνα Δ. Τσιχλια.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αντίστοιχα, με 18 άτομα θα γίνονται τα μαθήματα στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων - Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρέλαιου & Φυσικού Αερίου».

Οι επιτυχόντες είναι οι εξής: Παναγιώτης Χ. Χόντος, Λάμπρος Κ. Ανδρεάκης, Νικόλαος Π. Ανδρέου, Δημήτρης Ι. Γεροκώστας, Νικόλαος Γ. Γεωργαλής, Κων/νος Γ. Θάλλας, Δημήτρης Ι. Ίβρος, Στέφανος Ν. Καμαρέτσος, Βασίλης Κλ. Μακρής, Νικόλαος Σ. Μακρής, Κων/νος Δ. Μούρτος, Ρενάτος-Γεώργιος Κ. Μπούρας, Αθανάσιος Δ. Παπαδόπουλος, Νεκτάριος Τ. Ράπτης, Κων/νος Αθ. Στερόπουλος, Καλλιόπη Π. Τελώνη, Βασίλης Π. Τριανταφύλλου, Θεοφάνης Θ. Φούκας.