Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Γιατί το Νοσοκομείο Kαρπενησίου καταστρέφει αρχείο ασθενών που έχει παρέλθει 20ετίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

από την έντυπη έκδοση

Σε μια πολύ σημαντική απόφαση προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καρπενησίου, για την καταστροφή του αρχείου ασθενών που έχει παρέλθει 20ετίας, για λόγους προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων (βάσει του κανονισμού GDPR).nosokomeio-diadromos

Πριν καταστραφούν πολύτιμα δεδομένα για τους πολίτες που πιθανόν τούς είναι χρήσιμα στο ιατρικό τους ιστορικό, οι πολίτες που τυχόν έχουν κάποιο αίτημα παραλαβής ιατρικού ιστορικού να απευθυνθούν στο νοσοκομείο πριν τελικά το αρχείο τους καταστραφεί.

Για την καταστροφή του απόρρητου αρχειακού υλικού θα γίνει διαγωνισμός (παρά το μικρό του κόστος) που ανέρχεται σε δαπάνη 1.750 ευρώ.

Η εταιρεία θα αναλάβει την απομάκρυνση και εμπιστευτική καταστροφή περίπου 7,5 τόνων αρχειακού υλικού (έγγραφα), φακέλων ασθενών με ακτινογραφικά φιλμ και λοιπής ποσότητας φακέλων  ασθενών με την πάροδο της εικοσαετίας (ΠΔ1258/81), από τους χώρους του Νοσοκομείου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει εντός 20 ημέρων από την επιτροπή που ορίστηκε, και η οποία θα παραβρίσκεται κατά τις εργασίες για την ασφαλή παραλαβή των ιατρικών αρχείων και απομάκρυνσής τους από τους χώρους του Νοσοκομείου.