Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ανοίγει ξανά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων μετά από 14 μήνες. Μετατέθηκε μόνιμα έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός από την ΠΕ Ευρυτανίας

Μόνιμο Πολιτικό Μηχανικό μετά από 14 μήνες στασιμότητας, απέκτησε ο Δήμος Αγράφων μέσω της κινητικότητας.kardampikis-dimarxeio-agrafa

Στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Αγράφων, μετατίθεται ο έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός της Π.Ε. Ευρυτανίας, που διατέλεσε και προϊστάμενος τμήματος, κ. Νίκος Γκορόγιας. 

Η υπηρεσία ξανανοίγει μετά από 14 μήνες, δίνοντας τέλος στη στασιμότητα που υπήρχε στον Δήμο τον τελευταίο χρόνο. 

Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, δημοσιοποιώντας τη δημοσίευση στο σχετικό ΦΕΚ της μετάθεσης. 

Αναλυτικά η δημοσίευση στο 720 Γ' ΦΕΚ.

«Με την 25/2775/13.05.2020 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 1-7 και 13 παρ. 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), των άρθρων 1 παρ. 2.13Α.2, 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και το από 12.05.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Μετάταξης Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019, θέσης Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, του Δήμου Αγράφων, μετατάσσεται ο Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου υπηρετεί, στην κενή οργανική θέση του Δήμου Αγράφων, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, με κωδικό 1245245069. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Αγράφων: 2773/13.05.2020). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 2931/60790/19.05.2020). 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ»