Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου: Διπλή -διά περιφοράς- συνεδρίαση σήμερα (27/5), με 20 θέματα προς λήψη αποφάσεων

Συνολικά είκοσι (20) θέματα περιλαμβάνει η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, διπλή συνεδρίαση.dimot-simboulio-aithousa11

Η πρώτη (ειδική) συνεδρίαση, στις 12.00μμ, περιλαμβάνει δύο θέματα: την έγκριση απολογισμού έτους 2016 και την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016, ενώ η δεύτερη -τακτική- συνεδρίαση (στις 16.00) περιλαμβάνει 18 θέματα.

Πρόκειται για: την έγκριση της αριθμ. 172/2020 απόφασης της Ο.Ε. για την έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων  Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (λόγω δαπανών CΟVID-19), την αναμόρφωση προϋπολογισμού, την αποδοχή έκτακτων χρηματοδοτήσεων, την τροποποίηση της αριθμ. 36/2020 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος»), την αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τεχνικού προγράμματος έτους 2020, την αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου» λόγω παράτασης λειτουργίας της Δομής και την υλοποίηση προγράμματος WIFI 4EU.

Ακόμη, θα τεθούν: έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020, καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, καθορισμός αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και ωρών λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου (σχετικό ρεπορτάζ σε άλλες σελίδες), τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Αισθητικής Αναβάθμισης του Δήμου Καρπενησίου, έγκριση κατασκευής πέργκολας στην Κοινότητα Βουτύρου του Δήμου Καρπενησίου, πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας έτους 2020, εκμίσθωση περιπτέρων, επί αιτήσεως Μαντέκα Παναγιώτη του Ιωάννη, πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή Δομιανών, έξωση μισθώτριας από δημοτικό ακίνητο, λόγω μη τήρησης των όρων της μίσθωσης και οικονομική ενίσχυση δημότη.