Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Ενοικιάστε περίπτερο με 70 ευρώ/μήνα. Εκ νέου διαδικασία εκμίσθωσης από τον δήμο Καρπενησίου - Τιμές και θέσεις

από την έντυπη έκδοση

Στην εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης έξι (6) περιπτέρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του, προχωρά ξανά ο δήμος Καρπενησίου. Πρόκειται για τα περίπτερα που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Αισώπου & Καβάφη (περιοχή Ευρυτάνων Αγίων), στη συμβολή των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Καφαντάρη (περιοχή Λαγκαδιά), επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτη αρ. 45 (φωτο), επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39, στην πλατεία του Προφήτη Ηλία Καρπενησίου και στην κεντρική πλατεία Φουρνάς του δήμου Καρπενησίου.periptero-panagia-zinopoulou11

Η δημοπρασία θα είναι δημόσια, φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου (οδός Ύδρας 6), την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, στις 10.30 το πρωί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή ενώσεις αυτών με την προϋπόθεση να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα συμμετοχής. Τονίζεται πως κάθε συμμετέχων μπορεί να πλειοδοτήσει μόνο για μια θέση περιπτέρου.

Οι τιμές

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του δήμου, τα ελάχιστα όρια πρώτης προσφοράς των μηνιαίων μισθωμάτων καθορίστηκαν ως εξής: για το περίπτερο στη συμβολή των οδών Αισώπου & Καβάφη το ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ, για το περίπτερο στη συμβολή των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Καφαντάρη στο Καρπενήσι επίσης εβδομήντα (70) ευρώ, για αυτό επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτη αρ. 45 ορίστηκε το ποσό των εκατόν πενήντα (150 ευρώ), για το περίπτερο επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39 επίσης το ποσό των εκατόν πενήντα (150 ευρώ), για αυτό στην πλατεία του Προφήτη Ηλία στο Καρπενήσι το ποσό των εκατό (100 ευρώ) και τέλος, για το περίπτερο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Φουρνάς ορίστηκε το ποσό των πενήντα (50 ευρώ). Σημειώνεται πως κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη της προηγούμενης, κατά το ποσό των πέντε (5 ευρώ).

Πριν λίγους μήνες ο δήμος είχε αναζητήσει ξανά ενοικιαστές, όμως το ενδιαφέρον ήταν χαμηλό. Εκμισθώθηκε το περίπτερο απέναντι από το Νοσοκομείο, όμως έμεινε πλέον ανενεργό το αντίστοιχο απέναντι από τη ΔΕΗ (Ζηνοπούλου 39). Οι τιμές είναι μειωμένες σε σύγκριση με την προηγούμενη διαδικασία εκμίσθωσης, με στόχο να καταστεί πιο ελκυστικό το προϊόν.

Ως χρονική διάρκεια μίσθωσης για το εκάστοτε περίπτερο έχει οριστεί το διάστημα των δέκα (10) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Ο πλειοδότης - μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο πλειοδότης θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, να θέσει σε πλήρη λειτουργία το περίπτερο, διαφορετικά δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, των δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, καθώς και για την παραλαβή αντιγράφου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Καρπενησίου, στα τηλέφωνα 22373-50059 (Ιωάννης Θανασιάς) και 22373-50075 (Δημήτριος Κεφαλάς).