Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Σημαντικό πρόβλημα η αδυναμία συγκρότησης ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, λένε οι εκπαιδευτικοί - Ζητούν παρέμβαση του υπουργείου

Πρόβλημα αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα της Α/θμιας με την αδυναμία συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας. Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του νομού, δεν επαρκούν.sxoleio-grafeio1

«Μεταξύ πολλών προβλημάτων που δημιουργούνται από την έλλειψη ΠΥΣΠΕ», αναφέρει σχετικά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε., «είναι η αδυναμία ορισμού Προϊσταμένων στα ειδικά και στα ολιγοθέσια σχολεία, τα οποία αποτελούν πλειονότητα στο νομό μας, η ανάθεση υπερωριών στους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων σχολείων, η οποία δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, η επιλογή υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα και η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης κενωθείσας θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας, στην οποία εκτελεί χρέη διευθυντή εκπαιδευτικός της μονάδας χωρίς δικαιώματα (επίδομα, προϋπηρεσία, μείωση ωραρίου), παρά μόνο υποχρεώσεις».

«Επειδή η ανάγκη συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι επιτακτική, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει άμεσα τροποποιητική διάταξη στο άρθρο 31 του Ν. 4713/2020 με σκοπό τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΠΥΣΠΕ και άλλων εκπαιδευτικών πέραν των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων ώστε να καταστεί δυνατό να συγκροτηθεί το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας για την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων», αναφέρει ακόμα ο σύλλογος.

Παρέμβαση από τη ΔΟΕ

Την ανάγκη άμεσης λύσης στο πρόβλημα συγκρότησης του ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας και αναθεώρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, επισημαίνει σε επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η ΔΟΕ αναφέρει:

«Σύμφωνα με τον Ν.4713/2020, άρθρο 31, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) αποτελείται από:

-τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του

-Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

-Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο (2) αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Ο νομοθέτης, όμως, δίχως την παραμικρή τεκμηρίωση,  όχι μόνο απέκλεισε από την παραπάνω διαδικασία προϊσταμένους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων αλλά ούτε καν φρόντισε να προβλέψει τι γίνεται στην περίπτωση που ο αριθμός των διευθυντών σχολείων ενός νομού δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις του Συμβουλίου, πράγμα που συμβαίνει στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ευρυτανίας.

Εξ αιτίας του συγκεκριμένου γεγονότος, η συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ευρυτανίας δεν έχει γίνει δυνατή, με αποτέλεσμα μια σειρά υπηρεσιακών μεταβολών (ορισμός προϊσταμένων στα ειδικά και στα ολιγοθέσια σχολεία τα οποία αποτελούν πλειονότητα στον νομό, ανάθεση υπερωριών στους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων σχολείων η οποία δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, επιλογή υποδιευθυντή σε σχολική μονάδα, ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης κενωθείσας θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία ασκεί χρέη διευθυντή εκπαιδευτικός χωρίς όμως να λαμβάνει όπως προβλέπεται επίδομα θέσης, προϋπηρεσία και χωρίς να έχει μειωθεί το ωράριό διδασκαλίας του κλπ) να μην πραγματοποιείται, να καθυστερεί ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να υπάρξει άμεσα τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4713/2020, ώστε να μπορούν να στελεχώνουν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και άλλοι εκπαιδευτικοί που δεν είναι διευθυντές σχολείων (π.χ. προϊστάμενοι/ες) και να λυθεί και το συγκεκριμένο πρόβλημα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας».