Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Ιδιώτες υδραυλικοί στη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης του δήμου Καρπενησίου

Στις 21 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε στο Καρπενήσι το Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ των άλλων θεμάτων, τα οποία συζήτησε και έλαβε απόφαση, τέθηκε και η τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, από το προσωπικό του δήμου».erga-idreusi-karpen

Όπως τεκμηριώνεται στην εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον δήμο Καρπενησίου υπηρετεί μόνο ένας υδραυλικός και δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτηρίων του δ. Καρπενησίου.

Η συντήρηση των δικτύων απαιτεί τη συνεχή απασχόληση έμπειρου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να επισκευάζει άμεσα βλάβες στην πόλη του Καρπενησίου, καθώς και σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής σε τρίτους ιδιώτες υδραυλικούς, της συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ολόκληρου του δήμου για 12 μήνες και συγκεκριμένα:

Για τη Δημοτική Ενότητα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προϋπολογισμού 16.368 ευρώ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ προϋπολογισμού 17.112 ευρώ, ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ προϋπολογισμού 16.368 ευρώ, ΠΡΟΥΣΟΥ προϋπολογισμού 16.368 ευρώ, ΦΟΥΡΝΑΣ προϋπολογισμού 13.540,80 ευρώ και ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 13.540,80 ευρώ.

Ο δήμος Καρπενησίου, μετά την παραχώρηση της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων σε ένα μεγάλο τμήμα του δήμου Καρπενησίου (υπηρεσία η οποία κοστίζει στον δήμο περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ/3 χρόνια), παραχωρεί τώρα και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε ιδιώτες.