Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Ένταξη της Ευρυτανίας στη ζώνη επιτήρησης για τον καταρροϊκό πυρετό. Λίγα λόγια για τη νόσο

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε την εξάπλωση της ζωονόσου του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι πλέον φανερό ότι η αιγοπροβατοτροφία έχει μπει σε μία σκληρή δοκιμασία ύπαρξης με άγνωστα αποτελέσματα.

probata-boskotopia1

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ενημερώνει ότι, λόγω εμφάνισης και νέων κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού και στους νομούς Αρκαδίας και Μεσσηνίας, ορισμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας εντάσσονται στη ζώνη Επιτήρησης της νόσου λόγω χιλιομετρικής απόστασης από την εστία της νόσου (150 χλμ).

Λίγα λόγια για τη νόσο

Θα πρέπει να τονιστεί ότι: Το νόσημα του καταρροϊκού πυρετού δεν προσβάλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια Υγεία.

Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου εμφανίζονται κυρίως στα πρόβατα και λιγότερο στις αίγες, ενώ σημαντικοί φορείς της νόσου είναι τα βοοειδή. Το νόσημα μεταδίδεται με έντομα του γένους cullicoides (μικρά κουνούπια, σκνίπες) και προκαλεί μεγάλη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο, σε σημείο που μπορεί να καταστραφεί όλη η εκμετάλλευση. Επομένως, η πρόληψη του νοσήματος αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η απόφαση

Για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου η οικεία Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με σχετικό έγγραφό της, που εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, ορίζει ζώνη επιτήρησης για τον Καταρροϊκό Πυρετό «… τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας και της Δημοτικής Ενότητας Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου, της Π.Ε. Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Και συνεχίζει κάνοντας αναφορά πως «…στην περιοχή επιτήρησης θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα: Θα γίνει καταγραφή όλων των εκτροφών των ευαίσθητων στον καταρροϊκό πυρετό ζώων, όπου και θα εφαρμοστεί στη συνέχεια (αν υπάρξουν θετικά ζώα) πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης στηριζόμενο στον περιοδικό ορολογικό έλεγχο ζώων δεικτών (sentinel) ομάδων δεικτών βοοειδών ή άλλων μηρυκαστικών σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός βοοειδών, και στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων.

Αν και εφόσον υπάρξουν ζώα θετικά στον Καταρροϊκό Πυρετό θα απαγορεύεται η έξοδος αυτών των ευαίσθητων ειδών (ζώων) από τη ζώνη επιτήρησης χωρίς την έγγραφη άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Επίσης, στη ζώνη επιτήρησης θα απαγορεύεται ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού» όπως αναφέρεται.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης έχει ανατεθεί στην οικεία Κτηνιατρική Αρχή της Ευρυτανίας και είναι επικουρούμενη στο έργο της από τις αστυνομικές αλλά και τις δημοτικές αρχές. Να αναφέρουμε ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στην απόφαση ορισμού ζώνης επιτήρησης, ότι τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στη λοιπή χώρα θα είναι αυστηρά αφού όπως καταλήγει η απόφαση: « Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή διώκονται με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα».