2 Απριλίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Mε έξι (6) αντιδημάρχους ο Δήμος Καρπενησίου. Νέο πρόσωπο η Εύη Κονιαβίτη, ποια καθήκοντα αναλαμβάνει (έντυπη)

ρεπορτάζ από την έντυπη έκδοση

Τη θητεία των (5) πέντε αντιδημάρχων του ανανέωσε με απόφαση του ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης για τον επόμενο 1 χρόνο, από 11.11.2021 μέχρι και 31.12.2022. Παράλληλα προχώρησε στον ορισμό και μιας επιπλέον θέσης αντιδημάρχου, καθώς ο νόμος προβλέπει 7 αντιδημάρχους. Η 7η θέση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλυφθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Τους αντιδημάρχους του μέχρι το 2022 όρισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης με τη νέα του απόφαση. Οι αντιδήμαρχοι αυξήθηκαν από 5 σε 6, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον Ιανουάριο θα αναλάβει καθήκοντα και ο έβδομος κατά σειρά αντιδήμαρχος, καλύπτοντας και την τελευταία θέση αντιδημάρχου στον δήμο Καρπενησίου, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Οι αντιδήμαρχοι & οι αρμοδιότητες

Γενιτσαρόπουλος Χρήστος. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείρισης Μηχανολογικού εξοπλισμού, Διαχείρισης Αποθήκης, Χωροταξίας και Εξυπηρέτησης του Δημότη και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, χωροταξίας και Πολεοδομίας, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Κ.Ε.Π.

Κεραμάρης Δημήτριος. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και Δημοτικής Ενότητας Φουρνά με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, των Οικονομικών και ιδίως σε θέματα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Δημοπρασιών, Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας του δήμου, Εσόδων, Φόρων Τελών και Ταμείου.

Χαλκιάς Παντελής. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Συντήρησης Δικτύων και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τη Διαχείριση Κρίσεων και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), Υποδομών και Δικτύων και ιδίως σε θέματα Ύδρευσης/Αποχέτευσης, Συντήρησης Οδικού Δικτύου, Διαχείρισης Κοιμητηρίων κ.λπ.

Ζαλοκώστα Σοφία. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης και Εθελοντισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, Κοινωνικής Πολιτικής, Προνοιακών και λοιπών Επιδομάτων, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Κοινωνικής Αρωγής, Βοήθεια στο Σπίτι. νΕπίσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδίως σε θέματα Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαθητικής Εστίας, Κ.Α.Π.Η. και Πολιτισμού και Παιδείας και ιδίως σε θέματα Βιβλιοθηκών και Παιδείας, Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού, Μουσικής Παιδείας, Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης, Σχολικής Μέριμνας, Εθελοντισμού και Νεολαίας.

Σβερώνης Ιωάννης. Καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Ποιότητας Ζωής και κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τον Αθλητισμό και ιδίως σε θέματα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και ιδίως σε θέματα Πρασίνου, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Κτηνιατρικής και ειδικά των θεμάτων που άπτονται της Μέριμνας των Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης και της Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

Κονιαβίτη-Ζαρμακούπη Ευδοξία. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την Τοπική Οικονομία και ιδίως σε θέματα Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Φυτικής- Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας, Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, Δημοτικής Αστυνομίας και ιδίως σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με την  απόφαση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αντιδημάρχων τα καθήκοντα τους ασκεί ο Δήμαρχος. Επίσης από τους Αντιδημάρχους, αντιμισθία θα λαμβάνουν οι: Σβερώνης Ιωάννης, Γενιτσαρόπουλος Χρήστος, Παντελής Χαλκιάς και Ζαλοκώστα Σοφία, ενώ δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία οι: Κεραμάρης Δημήτριος και Κονιαβίτη-Ζαρμακούπη Ευδοξία.

Αρμοδιότητες δημάρχου

Σύμφωνα με την απόφαση, στην αρμοδιότητα του Δημάρχου παραμένουν η εισαγωγή θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την συνυπογραφή των αρμόδιων αντιδημάρχων, θέματα που αφορούν τα Τεχνικά Έργα των Μελετών, των Κατασκευών και των επιβλέψεων των Έργων και του Προγραμματισμού και η εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.

Μέλη Επιτροπών

Με την ίδια ανακοίνωση ο δήμαρχος όρισε και τα μέλη της πλειοψηφίας στις επιτροπές του δήμου και συγκεκριμένα: Ο Δήμαρχος θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όρισε τους αντιδημάρχους: Γενιτσαρόπουλο Χρήστο και Κεραμάρη Δημήτριο. Ο Δήμαρχος θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως μέλη όρισε τους: Ζαλοκώστα Σοφία και Σβερώνη Ιωάννη. Τέλος, ο αντιδήμαρχος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ορίστηκε ως Αναπληρωτής του Δημάρχου.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ