8 Δεκεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

“Απεμπολήσαμε την πίστη του Χριστού μας, την αγάπη μας σε Θεό & ανθρώπους. Πιστέψαμε πως υπάρχουμε μόνον εμείς” – Το μήνυμα Μητροπολίτη ενόψει Πάσχα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΠΑΣΧΑ  2022 «Δεῦτε λαοί ὑμνήσωμεν καί προσκυνήσωμεν Χριστόν, δοξάζοντες Αὐτοῦ τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν». Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...