30 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Ιδιώτες στον Βιολογικό Καθαρισμό Καρπενησίου, λόγω αδυναμίας λειτουργίας-επίβλεψης των εγκαταστάσεων από την υπηρεσία του Δήμου

Το θέμα με τίτλο «Τεκμηρίωση της αδυναμίας λειτουργίας-επίβλεψης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Καρπενησίου από την υπηρεσία του Δήμου», τέθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου στις 30/8/2022.

Δήμος Καρπενησίου / Τρίτη παράταση στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού, στο Κεφαλόβρυσο – Στο 90% η πρόοδος των εργασιών

από την έντυπη έκδοση Το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Καρπενησίου», έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2019. Σύμφωνα

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...