28 Ιουνίου 2022

Τα Επιμελητήρια, για την πληττόμενη εστίαση. Διαδικτυακή εκδήλωση για τις απώλειες του κλάδου και τα μέτρα στήριξης – Συμμετείχε και το Επιμελητήριο Ευρυτανίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα «πανδημία και εστίαση», όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους Προέδρους 40 και

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...