2 Οκτωβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

ΑΣΕΠ / Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 3.720 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία – Οι 4 θέσεις στο Γεν. Νοσοκομείο Καρπενησίου

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

ΠΕ Ευρυτανίας / Προσλήψεις 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022. Οι ειδικότητες, οι προθεσμίες

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων

Θεραπευτήριο Χρ. Παθήσεων / Έρχονται προσλήψεις επικουρικού προσωπικού – Πέντε άτομα για δύο χρόνια – Πότε η προκήρυξη

από την έντυπη έκδοση Εντός του πρώτου 15νθήμερου του Αυγούστου αναμένεται η προκήρυξη θέσεων επικουρικού προσωπικού για τη στελέχωση του

Δήμος Καρπενησίου / Δίμηνες προσλήψεις 4 ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος “Βουνοπαιχνιδίσματα”. Οι θέσεις, οι προθεσμίες

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1/7/ έως 30/8/2022, για

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...