23 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Εργασία / Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη 13Κ/2021 – Δέκα (10) θέσεις στην Ευρυτανία

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021, 2/18.01.2022 & 6/3.2.2022 Τεύχος Προκηρύξεων

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...