28 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Trastor ΑΕΕΑΠ: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και €84,3 εκατ.

Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και €84.300.000, σύνηψε την 11η Νοεμβρίου η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank …… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ