7 Ιουνίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Δήμος Αγράφων / Επικουρικό προσωπικό για δύο μήνες ακόμα. Οι 7 συμβάσεις που παρατείνονται έως τέλη Μαΐου

Την παράταση συμβάσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του, αποφάσισε ο δήμος Αγράφων. Πιο ειδικά, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο δήμαρχος, κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, επτά συνολικά άτομα θα συνεχίσουν να απασχολούνται για ακόμη δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.

Πρόκειται για τη Χριστίνα Ε. Φεγγούλη, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, την Ευθυμία Ε. Ζάγκα, ΤΕ Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, την Αρετή Β. Γαζέτα, κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ, τον Ηλία Β. Μπανιά, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου και τους Ιωάννη Κ. Μπισμπίκη, Αθανάσιο Κ. Κολλημένο και Γεώργιο Θ. Κώτσια, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Παρατάσεις συμβάσεων για 11 εργαζομένους στο Θεραπευτήριο Καρπενησίου

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ