5 Δεκεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Έως 31 Οκτωβρίου οι προθεσμίες για εγγραφή νομικών προσώπων & οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3804) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που αφορά στην τροποποίηση προηγούμενης υπουργικής απόφασης

Τέλος άρθρων

Δεν υπάρχουν άρθρα...

Generated by Feedzy