17 Οκτωβρίου 2021

Alpha Bank: Τα σχέδια για το real estate και το Project Skyline

Στρατηγικό επενδυτή, για το σχηματισμό κοινοπραξίας, με σκοπό να αξιοποιήσει τα διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία της, αναζητά η Alpha Bank. Η δραστηριοποίηση στο εγχώριο real estate, θα γίνει με την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτή, ώστε να δημιουργήσουν από κοινού την επενδυτική πλατφόρμα Project Skyline.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη η τράπεζα βρίσκεται σε αναζήτηση του προτιμητέου επενδυτή.

Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαθέτει η Alpha Αστικά Ακίνητα, αυτό αποτιμάται στα 43,4 εκατ. ευρώ, αποφέροντας το 2020, έσοδα από ενοίκια ύψους 2,66 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των ακινήτων είναι μισθωμένα στην Alpha Bank.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής που αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, υπάρχουν σχέδια, ώστε η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών να αποκτηθεί από την επίσης, θυγατρική της τράπεζας, την Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων A.E.

Στην νέα επενδυτική πλατφόρμα (Project Skyline) που σχεδιάζει η τράπεζα να δημιουργήσει, θα ενταχθούν ακίνητα από όλες τις κατηγορίες, όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία κι επαγγελματικά, οικόπεδα κι άλλα.

Η εύρεση του κατάλληλου στρατηγικού επενδυτή είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος, αφού στόχος της συναλλαγής είναι να καταφέρει η νέα κοινοπραξία να αξιοποιήσει τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

Επενδυτικές προθέσεις

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank προς τους μετόχους τους: Εκκινεί διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του “Project Skyline” στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού της σχεδίου, Project Tomorrow και ειδικότερα στο πλαίσιο της ανάπτυξης εργασιών μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς επενδυτές.

Ο σχεδιασμός της Alpha Bank, μέσω του Project Skyline, προβλέπει τον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε επενδυτική πλατφόρμα στην ελληνική αγορά με διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, ενώ η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα της Εταιρείας αναμένεται να αποκτηθεί από την 100% θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε., και να ενσωματωθεί σε αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόθεση της Alpha Bank είναι η Εταιρεία να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Ο εταίρος που θα επιλεγεί για τον σχηματισμό της κοινοπραξίας προβλέπεται να αποκτήσει, υπό την αίρεση των εφαρμοστέων κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και των κινητών αξιών, ποσοστό που θα του αποδίδει τον έλεγχο επί της Εταιρείας και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό στην κοινοπραξία.

Όπως εκτιμούν από την τράπεζα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

To προφίλ

Σχετικά με την Alpha Αστικά Ακίνητα, να σημειωθεί ότι αποτελεί εταιρεία του ομίλου Alpha Bank και ιδρύθηκε το 1942. Κύριο αντικείμενο της είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της και τρίτων πελατών, η εκπόνηση εκτιμήσεων, η παροχή τεχνικών συμβουλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιοποίησης ακινήτων (εταιρειών, ιδιωτών, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ). Η Alpha Αστικά Ακίνητα έχει ιδρύσει θυγατρικές σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο όμιλος της Alpha Bank, με αντικείμενο την εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις κατά τόπους θυγατρικές της Τράπεζας. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α από τον Ιούνιο του 1999.

To άρθρο Alpha Bank: Τα σχέδια για το real estate και το Project Skyline δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ