Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Από την 1η Ιουλίου η συλλογή τσαγιού. Τι προβλέπει η διάταξη του Δασαρχείου Καρπενησίου για την προστασία του Σιδερίτη

Ακόμα και από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ξεκίνησαν κάποιοι να «οργώνουν» τα βουνά της Ευρυτανίας προς αναζήτηση και συλλογή του Σιδερίτη, του φυτού που είναι ευρέως γνωστό ως «τσάι του βουνού».tsai-vounou-arxeio1

Τα Δασαρχεία Καρπενησίου και Φουρνά, διαρκώς σε επιφυλακή, μεριμνούν (με περιπολίες κ.α.) για την προστασία του αρωματικού φυτού, έχοντας παράλληλα εκδώσει και σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τους κανόνες συγκομιδής.

Τα «Ευρυτανικά Νέα» έχουν ασχοληθεί αρκετές φορές με το φαινόμενο της παράνομης συλλογής αρωματικών φυτών και βοτάνων στην Ευρυτανία, που, έστω και αν δεν έχει λάβει τις διαστάσεις που παρατηρούνται πχ στη Βόρεια Ελλάδα, εντούτοις αποτελεί «πληγή» για τους πληθυσμούς συγκεκριμένων ειδών. Ευρυτανία.

Το τσάι του βουνού, που κάποτε συλλέγονταν για να καλύψει απλά τις ανάγκες της οικογένειας και του στενού φιλικού κύκλου, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε προσοδοφόρα διαδικασία για ορισμένους. Ο Σιδερίτης φύεται σε πολλά βουνά της Ευρυτανίας, το Βελούχι, τη Χελιδόνα, την Καλιακούδα, το Καυκί, τη Σαράνταινα κ.α. Οι ειδικοί τονίζουν πως ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι και το γεγονός πως ορισμένοι δεν κόβουν αλλά τα ξεριζώνουν το φυτό, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον πληθυσμό του σιδερίτη.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η Δασική Ρυθμιστική Διάταξη που εξέδωσε το Δασαρχείο Καρπενησίου, στις 31/5/2019, είναι, πάντως, ξεκάθαρη και καθορίζει με σαφήνεια τι είναι επιτρεπόμενο και τι όχι. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή:

«Α) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Καρπενησίου και κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου (εποχή φυσιολογικής ξήρανσης του φυτού) κάθε έτους, ατελώς την ελευθέρα συλλογή του αρωματικού φυτού σιδερίτης (τέιον ή τσάι του βουνού), αποκλειστικά και μόνο δια κοπής του υπέργειου τμήματος του φυτού με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (μαχαίρι, ψαλίδι) και σε καμία περίπτωση με εκρίζωση του φυτού. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής του παραπάνω φυτού ανέρχεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων (4) κιλών κατ’ άτομο το χρόνο αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη των ατομικών αναγκών.tsai-bounou1

Β) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά τη συλλογή με εκρίζωση του φυτού σιδερίτης (τέιον ή τσάι του βουνού) προς εξασφάλιση της αναγέννησης και της μη εξαφάνισής του, τη συλλογή του σε άλλη εποχή εκτός της παραπάνω αναφερόμενης τη συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας από την προαναφερόμενη καθώς επίσης και την εμπορία του παραπάνω είδους. 

Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 "περί δασικού Κώδικα" τα δε παρανόμως συλλεγόμενα προϊόντα και εργαλεία συλλογής κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ 86/1969 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4138/2013 και 4180/2013 και αντικαταστάθηκε με το Ν. 4280/2014. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα ανάρτησής της - οπότε και καταργεί κάθε προηγούμενη σχετική με το ίδιο θέμα Δ.Α.Δ. της Υπηρεσίας μας - και ισχύει για δέκα (10) χρόνια. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη».

Σημειώνεται, τέλος, ότι αντίστοιχη ρυθμιστική διάταξη έχει εκδώσει και το Δασαρχείο Φουρνάς, με την οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η συλλογή τσαγιού ξεκινά την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου.