Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Διαμαρτυρία αγροτικών γιατρών για άσχημες συνθήκες εργασίας στο Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας

Μιλούν για μειώσεις και καθυστερήσεις αμοιβών που αφορούν εφημερίες και διακομιδές, καθώς και για άσχημες συνθήκες εργασίας στο Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας

giatros _

Την καταβολή των δεδουλευμένων τους, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αιτούνται, μεταξύ άλλων, οι αγροτικοί γιατροί του νομού Ευρυτανίας

Στην έγγραφη επιστολή τους, την οποία υπογράφουν οι Ζαρκάδα Ιωάννα, Πραπα Δήμητρα, Σταμάτη Ιωάννα, Μπελεβώνης Γεώργιος, Χαραλαμπίδης Νικόλαος, Σπηλιωτόπουλος Χρήστος, Σαμαρτζίδου Ελίζα, Μιχελινάκης Νικόλαος, Κούκουρα Ελένη, Μπαχλαβά Ευαγγελία, Ντάτσιος Παναγιώτης και Βακής Γεώργιος, επισημαίνουν ορισμένα ύψιστης σημασίας προβλήματα που αφορούν όχι μόνο στις μειώσεις των αμοιβών τους, αλλά και στη έλλειψη των υποδομών στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας.

Η επιστολή των γιατρών, η οποία απευθύνεται στον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
“Οι Αγροτικοί Ιατροί Ευρυτανίας αναφέρουμε τα εξής προβλήματα:

1) Την απαράδεκτη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων των εφημεριών των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2012.

2) Την ανακοίνωση παράνομης αναδρομικής μείωσης των δεδουλευμένων των εφημεριών των ανωτέρω μηνών.

3) Την πρόταση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για την περικοπή του αριθμού των εφημεριών εκλεκτικά στους αγροτικούς ιατρούς, λόγω περικοπής του κονδυλίου εφημεριών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.

4) Τη μη καταβολή της αμοιβής διακομιδών που έχουν διενεργηθεί.

5) Την παράνομη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας λόγω απουσίας νοσηλευτικού προσωπικού, απουσίας ειδικευμένου Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στις εφημερίες τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα και απουσίας νυχτερινού φύλακα τις μισές μέρες του μήνα.

6) Τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας (συνθήκες υγιεινής και απουσία της προβλεπόμενης σίτισης)

Σημειώνουμε ότι οι αγροτικοί ιατροί υπάγονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο από τον Ιανουάριο

του 2012 έχοντας υποστεί μείωση του μισθού τους κατά 21% και της αμοιβής των εφημερίων τους κατά 26%. Βάσει των προαναφερθέντων καταγγέλλουμε την μη ισότιμη μεταχείριση των αγροτικών ιατρών σε σχέση με το λοιπό ιατρικό προσωπικό (βλ. σημείο 3) και αιτούμαστε την ισότιμη αντιμετώπισή τους.

Αιτούμαστε:

1) Την παραχώρηση επίσημου εγγράφου του Υπουργείου Υγείας που να αποδεικνύει τη νομιμότητα της προτεινόμενης επιπρόσθετης περικοπής του ποσού των εφημεριών των αγροτικών ιατρών.

2) Την παραχώρηση εγγράφου από τη μισθοδοσία που να περιγράφει λεπτομερώς την κατανομή της αμοιβής των εφημερίων στο σύνολο των ιατρών του νοσοκομείου.

3) Την παραχώρηση της επίσημης έγγραφης αναλυτικής ενημέρωσης των μειωμένων δεδουλευμένων εφημερίων των μηνών Απριλίου-Μαΐου.

4) Την καταβολή της οφειλομένης αμοιβής των διακομιδών.

5) Την άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγιεινής στο Κέντρο Υγείας.

Οι αγροτικοί γιατροί“