Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Με 53.000 ευρώ η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Φουρνάς. Σε 18 μήνες η ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης

fourna-xorio

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 υπεγράφη το συμφωνητικό για την ανάθεση της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Φουρνάς».

Την εκπόνησή της αναλαμβάνει το μελετητικό σχήμα: «Γεωαπόδοση ΑΕΜΓΕ» - Παπανικολάου Ελένη - Βογιαρίδης Αναστάσιος - Σιακαβέλας Ιωάννης», με έδρα την Καβάλα.

Η αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε, βάσει της προσφοράς που κατατέθηκε, σε 52.888 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση με συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνικούς Πόρους, Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013». Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 21.036 ευρώ για χωροταξικές μελέτες, 7.012 ευρώ για πολεοδομικές μελέτες, 19.893 ευρώ για γεωλογικές μελέτες και 4.947 ευρώ για περιβαλλοντικές μελέτες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στη σύμβαση, η προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης ορίζεται στους 18 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.