Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου. Σε ιδιώτη και φέτος η ανάθεση κλαδέματος των δέντρων

dentra-kladema-arxeio1

Εργολάβο για το κλάδεμα δέντρων θα προσλάβει ο δήμος Καρπενησίου, καθώς το υπάρχον προσωπικό του  δήμου δεν επαρκεί για την υπηρεσία αυτή. Σύμφωνα με το αιτιολογικό που θα εισαχθεί για απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμος Καρπενησίου "... δεν είναι δυνατό (...) να ανταποκριθεί στις ανάγκες κλαδέματος  επικίνδυνων δένδρων διότι λόγω του ύψους των δένδρων απαιτείται η εργασία να εκτελεστεί με χρήση καλαθοφόρου μηχανήματος".

Όπως αναφέρει η εισήγηση, οι εργαζόμενοι στον δήμο "...δεν είναι πιστοποιημένοι για εκτέλεση εργασιών με χρήση καλαθοφόρου σε μεγάλα ύψη.”.

"Επομένως, θεωρούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας του θέματος πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμό: 100/2018 και τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ", καταλήγει η εισήγηση.