Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Καρπενήσι: Απαλλαγή επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ένα 3μηνο, λόγω κορονοϊού

Οι επιχειρήσεις του δήμου Καρπενησίου, που είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους για όσο διάστημα ίσχυσαν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορονοϊού, δεν θα καταβάλουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.zinopoulou-arxeio44

Το ζήτημα της απαλλαγής επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού, εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τέθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, την περασμένη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κεραμάρης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έθεσε υπόψη των μελών που παρευρέθηκαν στην -κεκλεισμένων των θυρών- συνεδρίαση, τη σχετική απόφαση της Οικονομική Επιτροπής Καρπενησίου, καθώς και τις σχετικές ΚΥΑ και ΠΝΠ που αφορούν σε κατεπείγοντα μέτρα εξαιτίας της πανδημίας.

Έτσι, τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν την απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον δήμο Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί, και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο 2020.

Η απαλλαγή αφορά το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975, για όλες τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19. Ωστόσο, σημειώνεται πως σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, με συνυποβολή δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων (ενδεικτικά εκτύπωση από την εφαρμογή Μητρώου του www.gsis.gr από την οποία προκύπτει ο ΚΑΔ της επιχείρησης κλπ.).

«Τυχόν καταβληθέντα τέλη από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κατά το χρονικό διάστημα απαλλαγής, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος της απαλλαγής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση. Η απαλλαγή θα γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω ΠΝΠ και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.