Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Πρόσληψη δύο ατόμων στο ΚΕΠ. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία των αιτήσεων

Την πρόσληψη δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου

kep dimos_karpenisiou

Πρόκειται για δύο θέσεις συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών».

Ειδικότερα, θα προσληφθεί ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ, με πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Το δεύτερο άτομο θα είναι ειδικότητας ΤΕ. Τα κύρια προσόντα για την κάλυψη της θέσης αυτής αφορούν σε πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή κάποιος ισότιμος τίτλος, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου Καρπενησίου, οδός Ύδρας 6, καθώς και να επικοινωνούν με την αρμόδιο υπάλληλο κα Φουρλιά, στο τηλέφωνο 22373 50044. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα Πέμπτη 12 έως τις 23 Ιουλίου 2012.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).