Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Έξι (6) προσλήψεις στο Νοσοκομείο Καρπενησίου & Κ.Υ Δυτ. Φραγκίστας. Αφορά προσωπικό Καθαριότητας και Φύλαξης

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 98 ατόμων προχωρά η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων σε θέματα καθαριότητας και φύλαξης των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας.nosokomeio-epeigonta1

Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα καλύψουν ανάγκες σε ολόκληρη την Περιφέρεια· από τον Τύρναβο στην Αλόννησο και από την Πύλη Τρικάλων μέχρι το Σχηματάρι.

Όσον αφορά τον νομό Ευρυτανίας, θα προσληφθούν συνολικά έξι (6) άτομα, τα οποία θα στελεχώσουν το Νοσοκομείο Καρπενησίου και το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, από την υπογραφή της σύμβασής τους και όχι πέραν της 31/12/2018.

Πιο ειδικά, δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ προσωπικό καθαριότητας θα απασχοληθούν στο Νοσοκομείο Καρπενησίου (15 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως ανά άτομο), και δύο ακόμη άτομα αντίστοιχης ειδικότητας στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας (14,5 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως ανά άτομο), όπου θα προσληφθούν και δύο άτομα ειδικότητας (ΥΕ) ως προσωπικό φύλαξης (28 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως ανά άτομο).

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι για τις θέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον νομό Ευρυτανίας προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων -ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν- οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του νομού Ευρυτανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου. Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το τηλέφωνο 2413-500874.