Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Στα 25 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Καρπενησίου για το 2020. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο

ρεπορτάζ από την έντυπη έκδοση

Στα 25,2 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα - έξοδα του δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με την εισήγηση του προϋπολογισμού για το 2020 που κατατέθηκε αρχικά στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου για γνωμοδότηση, συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, κατατέθηκε και εν τέλει εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.dimotiko-simboulio-sept-2019

Πρόκειται για το «εργαλείο» που χωρίς αυτό δεν «κινείται φύλλο» στον δήμο. Στην κυριολεξία δεν γίνονται πληρωμές μισθών, προμήθειες, έργα. Μάλιστα, η έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού 2020 και η εντός του 2019 οριστική του έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε δήμου, ενώ η μη έγκαιρη κατάθεσή του αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος κατά του αρμόδιου αντιδημάρχου.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο

Την εισήγηση του προϋπολογισμού έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Κεραμάρης, στη συνεδρίαση που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου 2019 (θέμα:«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020»). Παρόντες ήταν (και παρείχαν διευκρινίσεις όταν ήταν απαραίτητο) οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δ. Καρπενησίου που συνέδραμαν στην σύνταξη του προϋπολογισμού, διαδικασία λίαν πολύπλοκη και απαιτητική.

Ο προϋπολογισμός του δήμου Καρπενησίου πρέπει να είναι -και κάθε χρόνο είναι- ισοσκελισμένος στα έσοδα - έξοδα, τα οποία για το 2020 ανέρχονται σε 25.133.131,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Προγράμματος ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έγραψαν τα «Ευρυτανικά Νέα».

Η μείζονα αντιπολίτευση, του Δημήτρη Λερογιάννη, εξέφρασε αντιρρήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων του προϋπολογισμού και εν τέλει ψήφισε «ΟΧΙ» στην έγκρισή του. Έψεξε, μεταξύ άλλων, τη δημοτική αρχή για αδυναμία είσπραξης βεβαιωθέντων οφειλών που χρονίζουν· πρόκειται για χρέη πολιτών που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο δήμος δεν έχει (για μια σειρά από λόγους) τη δυνατότητα να τα εισπράξει. Η αντιπολίτευση αναφέρθηκε ακόμα στη λειτουργία της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, την παροχή πολιτιστικού προϊόντος κ.α. Αρνητικά τάχθηκε στην ψήφιση του προϋ/μού και ο Δ. Γκορόγιας, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Τελικά, ο προϋπολογισμός του 2020 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Στα ΕΣΟΔΑ και ΕΞΟΔΑ συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα ΕΣΟΔΑ, υπάρχει ένα σεβαστό ποσό που ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ (!) και συγκεκριμένα 1.289.285,19 ευρώ που αναφέρεται ως οφειλές δημοτών προς τον δήμο που βεβαιώθηκαν συσσωρευτικά τα προηγούμενα χρόνια.

ΕΣΟΔΑ. Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε: α) τακτικά έσοδα, β) έκτακτα έσοδα, γ) έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, δ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε., ε) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων και στ) χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου και του τρέχοντος οικονομικού έτους και εφαρμόζοντας τις πιο σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2020 έχουν ως εξής:

Τα τακτικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 6.217.035,09 ευρώ και αναλύονται σε: - Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 240.000 ευρώ - Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι κεφαλαίων - έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία) 45.000 ευρώ, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα θα ανέλθουν στο ύψος των 1.822.500,00 ευρώ, τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, φόροι και εισφορές αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 114.218,00 ευρώ, τα έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη μεταξύ άλλων των γενικών αναγκών, των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, των λειτουργικών αναγκών της Μαθητικής Εστίας, καθώς και των δαπανών προνοιακών επιδομάτων αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 3.630.317,09 ευρώ. Τα λοιπά τακτικά έσοδα προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 65.000 ευρώ.

Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 9.292.904,32 ευρώ και αναλύονται σε: Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 15.000 ευρώ, Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών που υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.313.056,35 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπως τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), πρόγραμμα “Θησέας”, ΕΣΠΑ, από Υπουργείο Εσωτερικών κ.λπ., αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 7.836.347,97 ευρώ, ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου, καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων. Από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες ποσό 5.000 ευρώ, από προσαυξήσεις πρόστιμα - παράβολα, όπως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 38.500 ευρώ.

Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 171.500,00 ευρώ.

Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους, μεταφέρονται στη χρήση του 2019 και ανέρχονται στο ποσό των 1.625.438,64 ευρώ. Ε) Στον προϋπολογισμό του 2019 εμφανίζονται ως έσοδα του δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λπ., καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό με τίτλο: “Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων”, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 2.605.880 ευρώ.

Ο λογαριασμός “προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη” αφορά απαιτήσεις του δήμου, οι οποίες όμως προβλέπεται ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν επειδή ορισμένοι οφειλέτες καθίστανται επισφαλείς και οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.289.285,19 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, επενδύσεις, πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε. ανά υπηρεσία), λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις και Αποθεματικό. Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος, όσο και κατά υπηρεσία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2020 στο ύψος των 3.957.475,70 ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων θα ανέλθουν το 2020 σε 354.200 ευρώ. Οι δαπάνες τρίτων (σύμβουλοι δημάρχου, Γενικός Γραμματέας δήμου και διάφοροι άλλοι τρίτοι κλπ) θα ανέλθουν το 2020 στο ποσό των 353.430 ευρώ.

Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά & τηλεφωνικά τέλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.142.768,73 ευρώ. Οι φόροι και τα τέλη στο ποσό των 101.200,00 ευρώ, ενώ τα λοιπά γενικά έξοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 427.550,64 ευρώ.

Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 208.543,08 ευρώ και οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφικής ύλης, καυσίμων, δομικών υλικών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού, υδραυλικού υλικού, βιβλίων, χαρτικών κ.λπ.) για τις ανάγκες λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του δήμου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό 789.926,62 ευρώ.

Οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, που αφορούν τις αποδόσεις χρημάτων που αποδίδονται στον δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις επιχορηγήσεις στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ., τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου, καθώς και τη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 694.705,06 ευρώ, λοιπά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 22.000 ευρώ, ενώ για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθούν κατά το επόμενο έτος 660.920,00 ευρώ.

Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση είτε από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων (ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π. ), η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 10.696.527,35 ευρώ. Για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 196.342,31 ευρώ και για τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) θα διατεθούν 4.600 ευρώ.

Οι δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και αναφέρονται σε οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών υπαλλήλων, αιρετών, παραστατικά προμηθευτών αγαθών, παροχών υπηρεσιών, καθώς και παραστατικά από πληρωμές επενδυτικών δαπανών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός του προηγούμενου οικονομικού έτους, θα ανέλθουν στο ποσό των 288.121,43 ευρώ.

Οι δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών και οι οποίες ουσιαστικά δεν αποτελούν έξοδα για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς, θα ανέλθουν στο ποσό των 2.337.500 ευρώ.

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)