Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Δήμος Καρπενησίου: Προσλαμβάνει δύο χειριστές για 8 μήνες - Οι ειδικότητες και οι προθεσμίες των αιτήσεων

dimarxeio-simaies-xoris-kalodia

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου. Πρόκειται για δύο χειριστές, που θα καλύψουν εποχικές ανάγκες του δήμου για τους επόμενους οκτώ (8) μήνες.

Πιο ειδικά, θα προσληφθούν ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Διαμορφωτής Γαιών- Γκρέιντερ), με έδρα το Καρπενήσι κι ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας-Φορτωτής), που θα απασχοληθεί στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων (Αγία Τριάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου Καρπενησίου (οδός Ύδρας 6) απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Φ. Φουρλιά, μέχρι και τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50044.